Kisah Umar bin Khattab & Gadis Penjual Susu yang Jujur

LAZISWahdah.com – Al Hafidz Ibnu ‘Asakir dalam kitabnya, “Tarikh Dimasqi”, menceritakan: “Seperti biasa, malam itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radiyallahu […]