Kekhalifahan dan Keutamaan Dzun Nurain

LAZISWahdah.com – (103) Kemudian (kekhalifahan itu kami tetapkan) untuk Utsman (bin ‘Affan)—semoga Allah meridhainya. Pada masa-masa akhir kekhalifahan al-Faruq, orang-orang dekat […]

Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu ‘anhu, Orang Kepercayaan Umat Ini

Nama lengkapnya ‘Amir bin ‘Abdillah bin al-Jarrah bin Hilal al-Qurasyi al-Fihri al-Makki namun lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. […]