Kekhalifahan dan Keutamaan Dzun Nurain

LAZISWahdah.com – (103) Kemudian (kekhalifahan itu kami tetapkan) untuk Utsman (bin ‘Affan)—semoga Allah meridhainya. Pada masa-masa akhir kekhalifahan al-Faruq, orang-orang dekat […]

Kisah Umar bin Khattab & Gadis Penjual Susu yang Jujur

LAZISWahdah.com – Al Hafidz Ibnu ‘Asakir dalam kitabnya, “Tarikh Dimasqi”, menceritakan: “Seperti biasa, malam itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radiyallahu […]